Hoppa till sidans innehåll

Utdrag ur Svenska Motor Klubbens Jubileumsbok 1948


Utdrag ur Svenska Motor Klubbens Jubileumsbok 1948,

vid denna tid var Tibro MK en SMK-klubb.

 

 

SMK:s TIBROAVDELNING

 

Tibro Motorklubb Tibro

 

Tibro SMK-avdelning bildades den 11 sept. 1928 och fick redan vid starten 32 medlemmar, vilket medlemsantal raskt ökade så att vid årsskiftet 56 medlemmar vunnit inträde. Den första styrelsen utgjordes av följande personer: Ordförande godsägare Johan Sterner, Vice Ordf. folkskollärare Oscar Johansson,  sekr. folkskollärare Sigge Andrén,  kassör handlare Sven Fagerberg, klubb-mästare handelsbiträdet Karl-Gustav Reit,  materialförvaltare snickare Oscar Fredriksson, samt som ledamot utan särskild funktion handelsbiträdet Tore Åvall, samtliga från Tibro.

Redan den 21 oktober samma år avhölls den första tävlingen, en orienterings- och tillförlitlighets-tävling på en 15-milsbana. Tävlingen samlade ett 15-tal motorcyklister och 7 bilister, alltså en god tillslutning av av klubbens medlemmar.

Påföljande år avhölls 3 st Tillförlitlighetstävlingar, alla med mycket god tillslutning. Ävenså deltog några förare från klubben vid tävlingar på annan ort, bland annat i Hjo.

Vid 1929 års slut uppgick medlemsantalet till 77 st. Under detta år deltog även kluben i tävlingen om ”Skaraborgskannorna”, varvid billaget tod hem segern i nämda tävling. Även år 1931 segrade Tibro i bilklassen om skaraborgskannorna, varför klubben ligger bra till för att uppnå en tredje in-teckning och därmed erövra vandringspriset för alltid.

År 1933 var tiden mogen för klubben att slå in på nya vägar beträffande tävlingar och den 25 maj avhölls den första backtävlingen vid den så kallade ”Klevaliden” i närheten av Mölltorp, vilket följdes av ännu en tävling i augustri månad. Det sportsliga utbytet för klubben blev gott på dessa

första tävlingar men tyvärr blev det ekonomiska resultatet sämre. Påföljande år anordnades den första isbanetävlingen, vilken följdes av ännu en år 1935 men sedan har ingen isbanetävling hållits beroende på att publiktillströmningen ej varit tillräcklig vid dessa tävlingar. Nämda år var det livligaste tävlingsår som klubben haft med både isbane-, back- och jordbane-tävling samt flera orienteringstävlingar både inom klubben och mot övriga klubbar inom Skaraborgs län. Men trots stora sportliga framgångar var ekonomin sorgligt svag, ty enligt revisionsberättelsen för år 1935 uppgick behållningen endast till kr. 135. Men klubben gav sig inte utan har med seg uthållighet kämpat sig igenom svårigheterna  Sålunda dröjde det ända till år 1938 innan det verkliga genom-brottet kom med backtävlingen, vilken gav ett strålande resultat såväl sprtsligt som ekonomiskt.

Sedan dess har med avbrott för krigstiden årligen anordnats backtävlingar i Klevaliden som år 1938

flyttades till en lämpligare backe med samma namn.

Klubben har även med framgång handhaft organisationen av 1937 års tävling om ”Skaraborgs-kannorna”.

En av de mest drivande krafterna i klubben har varit fabrikör Ivar Wilsson som har varit initiativ-tagare till klubbens hastighetstävlingar och klubben gjorde en stor förlust då herr Wilsson år 1938 flyttade till annan ort. I samband med sin avflyttning uppkallades herr Wilsson till klubbens heders-ledamot.

I olika trfikspörsmål har klubben uttalat sig genom skrivelser till olika myndigheter och därigenom

bidragit till att höja trafiksäkerheten.

Klubbens styrelse består för närvarande av: ordf. Karl Larsson, vice ordf. Arne Askne, sekr. Sven Hultman, kassör Adolf Larsson, klubbmästare Martin Svensson, materialförvaltare Ingvar Arvidsson samt som medlem utan funktion Sixten Töresjö. Klubben som hösten 1948 fyllde 20 år har under denna tid vuxit sig stark och åtnjuter förtroende även utanför  dess eget verksamhets-område.

Styrelsen hoppas och tror att avd. i Tibro går en lycklig och framgångsrik tid till mötes och vill genom SMK:s Jubileumsbok hälsa de övriga motorkamraterna i Sveriges land.

 

Uppdaterad: 28 OKT 2013 21:45 Skribent: Max Larsson

TMK Enduro nu

TMI enduro on youtube

Svemo logga svartMAILA This is a mailto link FÖR ATT SE TIBRO MK FÖRENINGSAVTAL MED STC TIBRO

STC Training club

 

SBF

 

Postadress:
Tibro MK - Motorcykel och Snöskoter
Rosenbergsgatan 14
54332 Tibro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info