INFO ENDUROTRÄNING

Alla frågor kring enduro, dvs öppettider, träningsansvariga, etc. mailas till: enduro@tibromk.se


Instruktion träningsansvarig för den ALLMÄNNA TRÄNINGEN.

Vid förhinder att vara träningsansvarig får man lösa det själv med annan.

Lämna över väskan i god tid till den som är nästa vecka.

OBS!!! Det finns nu rep över Betongstations-banan som skall lossas och sättas över vägarna INNAN träningen börjar. EFTER träningen skall repen sättas över träningsspåret.

Vilken bana som är öppen kan ändras via Facebook Tibro MK Enduro.

Före träning påbörjas skall ANMÄLAN TRÄNING som finns på startsidan fyllas i, därefter skall kvittensmail visas upp för den träningsansvarige, slutligen skall swish-betalningen visas upp för den träningsansvarige. 

B = Betongstationen öppen 

L = Laggartomten öppen

Vecka     Bana     Ansvarig

x             y            z


 

Endurosektionens vision

Visionen är att skapa bra möjligheter för träning, motion och tävling för Tibro MK:s medlemmar. Träning sker på klubbens enduro-områden, Betongstationen samt Laggartomten. 

Sektionen är medarrangörer till den populära träningsserien Vintercupen Östra Skaraborg. Sektionen arrangerar ett årligen återkommande träningsläger för motionärer, som har blivit mycket populärt.
Om du är intresserad av att träna, tävla eller bara motionera så hör av dig till någon av kontaktpersonerna i sektionen.